Loading
1月 20, 2023

-CYCLICAL MOTION” THE NORTH FACE STANDARD | Exclusive Movie-

 

–  CYCLICAL MOTION –
Live session by Kuniyuki and Sakura Tsuruta with recordings of Mt.Mizugaki

ARTIST : Kuniyuki and Sakura Tsuruta

Executive Producer : Yuta Shimizu (EILD)

Video Director : Rei Takaji
Cinematographer : Shunki Terada (CULTURE) / Riku Yoneyama (CULTURE)
Drone Pilot : Hiroki Funatsu / Kosuke Kurata (CULTURE)

Production Maneger : Masahiro Tsuchiya
PA : Kyosuke Asano
Production Staff : Shuichi Kayano / Jun Kisanuki / Takashi Komatsu / Kento Fujikura / Shunichi Hasegawa / Yoshimasa Matsunaga

Special Thanks : 北杜市